Giải Thưởng

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

STT GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC TRAO GIẢI NGÀY CẤP
1 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 VietNamNet – VietNam Report 09/01/2020
2 Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững tại Việt Nam năm 2019 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) 26/11/2019
3 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ 23/06/2019
4 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 VietNamNet – VietNam Report 2019
5 Top 200 – Sao Vàng đất Việt 2018 Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Cục Xúc tiến Thương mại
Cục Sở hữu Trí tuệ
2018
6 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ 2018
7 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2016 Bộ Khoa học và Công nghệ 2017
8 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 VietNamNet – VietNam Report 2017
9 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ 2016
10 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 VietNamNet – VietNam Report 2016
11 Top 200 – Sao Vàng đất Việt 2015 Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Cục Xúc tiến Thương mại
Cục Sở hữu Trí tuệ
2015
12 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2014 Thời Báo Kinh tế Việt Nam 2015
13 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 VietNamNet – VietNam Report 2015
14 Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ 2015
15 Doanh nghiệp xuất khẩu Uy Tín 2013 Hiệp Hội Sắn – Bộ Công Thương 2014
16 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ 2014
17 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2013 Thời Báo Kinh tế Việt Nam 2014
18 Nữ Tiêu Biểu Việt Nam – Bông Hồng Vàng 2013 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) –
Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) –
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam –
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
2014
19 Chứng nhận 3K Bộ Công Thương – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam – Hiệp Hội Các Nhà Bán Lẻ Việt Nam- Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam 2014
20 Nữ Doanh Nhân Tri Thức Thành Đạt 2013 Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật
Tạp Chí Thương Hiệu Việt
19/10/2013
21 Doanh Nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ Phòng thương mại và công nghiệp VN 10/10/2013
22 Top 10 Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Năm 2013 Hội Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học Công Nghệ – Hội Doanh Nhân Việt Nam 08/04/2013
23 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2012 Thời Báo Kinh Tế 16/03/2013
24 Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ 01/02/2013
25 Giải thưởng thương hiệu Mekong năm 2012 Bộ Công thương – Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch 2012
26 Top 10 nhà lãnh đạo xuất sắc 2012 Sở Hữu Trí Tuệ 2012
27 Nhà Lãnh Đạo xuất sắc Hội nghị doanh nhân toàn quốc 2012
28 Thương hiệu uy tín Đông Nam Á lần 01 Diễn đàn Khoa học Nhân lực Quốc tế 2012
29 Giải thưởng Doanh nhân Văn hóa Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam 2012
30 Vì sự phát triển nông nghiệp , nông dân – nông thôn Việt Nam Hiệp Hội Doanh nghiệp – Trang trại Việt Nam 2012
31 Cúp vàng chất lượng trong chương trình ngày hội tam nông lần thứ 3 Hiệp hội DN – Trang trại Nông dân – Nông thôn Việt Nam 2012
32 Doanh Nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ Phòng Thương mại và công nghiệp VN 10/08/2012
33 Nhà Lãnh đạo xuất sắc năm 2012 TW Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam 10/09/2012
34 Doanh nghiệp vàng 2011 – 2012 Thời Báo kinh tế 2012
35 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2011 Thời Báo kinh tế 2012
36 Giải thưởng “Vì sự phát triển công đồng ASEAN” Tổ chức ASEAN 2011
37 Giải thưởng “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” Tổ chức ASEAN 2011
38 Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Asean Tổ chức ASEAN 2011
39 Đạt cúp vàng “Thương hiệu và nhãn hiệu việt” Tổ chức ASEAN 2011
40 Doanh nghiệp Việt Nam Vàng Tổ chức Vinaseme 2010

BẰNG KHEN TIÊU BIỂU

STT BẰNG KHEN TỔ CHỨC TRAO GIẢI NGÀY CẤP
1 Đã có thành tích xuất sắc, đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 UBND Tỉnh Tây Ninh 13/06/2019
2 Bằng khen:
Bà Lê Minh Trúc – Tổng Giám đốc Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy, tỉnh Tây Ninh – Đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2016 – 2017
BHXH Việt Nam 02/05/2018
3 Đã có thành tích xuất sắc, đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2017 UBND Tỉnh Tây Ninh 27/04/2018
4 Đã có thành tích ủng hộ kinh phí cho chương trình “Quỹ vì người nghèo” trong đêm văn nghệ với chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016 UBND Tỉnh Tây Ninh 2017
5 Đã có thành tích xuất sắc, đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2016 UBND Tỉnh Tây Ninh 2017
6 Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Thủ tướng Chính phủ 2016
7 Bằng khen:
Bà Lê Minh Trúc – Là “Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương” năm 2016
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam 2016
8 Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh UBND Tỉnh Tây Ninh 10/12/2016
9 Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính 05/04/2016
10 Đã có thành tích xuất sắc, đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2015 UBND Tỉnh Tây Ninh 26/02/2016
11 Đã có thành tích trong 15 năm (2000 – 2015) thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh UBMTTQ VN tỉnh Tây Ninh 22/02/2016
12 Bằng khen:
Bà Lê Minh Trúc – Đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm (2011 – 2016) thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
UBND Tỉnh Tây Ninh 12/02/2016
13 Bằng khen:
Bà Lê Minh Trúc – Đã có thành tích đóng góp kinh phí hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2015
UBND Tỉnh Tây Ninh 15/01/2016
14 Đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014 UBND Tỉnh Tây Ninh 2015
15 Đã có thành tích xuất sắc, là Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2014 UBND Tỉnh Tây Ninh 2015
16 Đã có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn  2011–2015 UBND Tỉnh Tây Ninh 2015
17 Bằng khen:
Bà Lê Minh Trúc – Đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo trợ người tàn tật & trẻ mồ côi nhiệm kỳ 2010 – 2015
UBND Tỉnh Tây Ninh 15/12/2015
18 Đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho việc tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV UBND Tỉnh Tây Ninh 06/10/2015
19 Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh UBND Tỉnh Tây Ninh 2014
20 Huân chương Lao động Hạng Ba Chủ Tịch Nước 2014
21 Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013 Bộ Tài chính 2014
22 Đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh, đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013 UBND Tỉnh Tây Ninh 2014
23 Đã có nhiều đóng góp hỗ trợ làm công tác vận động quần chúng năm 2012 UBND Tỉnh Tây Ninh 06/10/2013
24 Đã thực hiện tốt chính sách thuế trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2012 UBND Tỉnh Tây Ninh 04/08/2013
25 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CBCCVC- LĐ và hoạt động công đoàn 2012 Ban Chấp thành Liên đoàn Lao động Thị xã 30/01/2013
26 Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011 Bộ Trưởng Tài chính 2012
27 Đã có thành tích xuất sắc 3 năm tham gia thực hiện công tác vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam UBND Tỉnh Tây Ninh 2012
28 Đã có nhiều đóng góp cho hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Tây Ninh UBND Tỉnh Tây Ninh 04/12/2012
29 Đã có nhiều đóng góp cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh” UBND Tỉnh Tây Ninh 08/08/2012
30 Doanh nghiệp trẻ hoài bão lớn Hội DN VIệt Nam 2011
31 Có thành tích xuất sắt trong công tác hội và phong trào doanh nghiệp trẻ Tây Ninh UB TW Hội Doanh nhân trẻ 2011
32 Tặng giấy khen có thành tích trong việc chấp hành chính sách thuế và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2009 Cục Thuế Tây Ninh 2010
33 Doanh nghiệp tiêu biểu 2010 Hội Doanh nghiệp Tây Ninh 2010
34 Lễ trao tặng doanh nhân danh hiệu  vàng UBND Tỉnh Tây Ninh 2010
35 Khách hàng vip 2010 Sacombank 2010
36 Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Đông Nam Bộ 2010 Sở Công thương – XD 2010