Giải Thưởng

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

STT GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC TRAO GIẢI NGÀY CẤP
1 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 VietNamNet – VietNam Report 09/01/2020
2 Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững tại Việt Nam năm 2019 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) 26/11/2019
3 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ 23/06/2019
4 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 VietNamNet – VietNam Report 2019
5 Top 200 – Sao Vàng đất Việt 2018 Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Cục Xúc tiến Thương mại
Cục Sở hữu Trí tuệ
2018
6 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ 2018
7 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2016 Bộ Khoa học và Công nghệ 2017
8 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 VietNamNet – VietNam Report 2017
9 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ 2016
10 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 VietNamNet – VietNam Report 2016
11 Top 200 – Sao Vàng đất Việt 2015 Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Cục Xúc tiến Thương mại
Cục Sở hữu Trí tuệ
2015
12 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2014 Thời Báo Kinh tế Việt Nam 2015
13 VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 VietNamNet – VietNam Report 2015
14 Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ 2015
15 Doanh nghiệp xuất khẩu Uy Tín 2013 Hiệp Hội Sắn – Bộ Công Thương 2014
16 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ 2014
17 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2013 Thời Báo Kinh tế Việt Nam 2014
18 Nữ Tiêu Biểu Việt Nam – Bông Hồng Vàng 2013 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) –
Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) –
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam –
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
2014
19 Chứng nhận 3K Bộ Công Thương – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam – Hiệp Hội Các Nhà Bán Lẻ Việt Nam- Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam 2014
20 Nữ Doanh Nhân Tri Thức Thành Đạt 2013 Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật
Tạp Chí Thương Hiệu Việt
19/10/2013
21 Doanh Nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ Phòng thương mại và công nghiệp VN 10/10/2013
22 Top 10 Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Năm 2013 Hội Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học Công Nghệ – Hội Doanh Nhân Việt Nam 08/04/2013
23 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2012 Thời Báo Kinh Tế 16/03/2013
24 Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ 01/02/2013
25 Giải thưởng thương hiệu Mekong năm 2012 Bộ Công thương – Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch 2012
26 Top 10 nhà lãnh đạo xuất sắc 2012 Sở Hữu Trí Tuệ 2012
27 Nhà Lãnh Đạo xuất sắc Hội nghị doanh nhân toàn quốc 2012
28 Thương hiệu uy tín Đông Nam Á lần 01 Diễn đàn Khoa học Nhân lực Quốc tế 2012
29 Giải thưởng Doanh nhân Văn hóa Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam 2012
30 Vì sự phát triển nông nghiệp , nông dân – nông thôn Việt Nam Hiệp Hội Doanh nghiệp – Trang trại Việt Nam 2012
31 Cúp vàng chất lượng trong chương trình ngày hội tam nông lần thứ 3 Hiệp hội DN – Trang trại Nông dân – Nông thôn Việt Nam 2012
32 Doanh Nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ Phòng Thương mại và công nghiệp VN 10/08/2012
33 Nhà Lãnh đạo xuất sắc năm 2012 TW Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam 10/09/2012
34 Doanh nghiệp vàng 2011 – 2012 Thời Báo kinh tế 2012
35 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2011 Thời Báo kinh tế 2012
36 Giải thưởng “Vì sự phát triển công đồng ASEAN” Tổ chức ASEAN 2011
37 Giải thưởng “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” Tổ chức ASEAN 2011
38 Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Asean Tổ chức ASEAN 2011
39 Đạt cúp vàng “Thương hiệu và nhã