Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Tập trung mở rộng lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ; tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác hơn; nâng tầm chất lượng sản phẩm & dịch vụ.

Xây dựng & phát triển hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

SỨ MỆNH

Cung cấp những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất.

Thu hút nhiều nguồn nhân lực giỏi về cho địa phương.

Tạo dựng những giá trị cuộc sống tốt nhất bằng trách nhiệm đối với xã hội.

TRIẾT LÝ KINH DOANH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẠO ĐỨC

Đảm bảo UY TÍN và đề cao tính TRUNG THỰC trong ứng xử và giao dịch với đối tác kinh doanh và người tiêu dùng.

AN TOÀN

Đem lại sự AN TOÀN tuyệt đối trong môi trường làm việc cho toàn thể nhân viên và quan hệ kinh doanh với đối tác.

CHẤT LƯỢNG

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

SÁNG TẠO

Nỗ lực SÁNG TẠO để kiện toàn trong sản xuất, trong các giải pháp kinh doanh và liên kết với các đối tác để cùng phát triển.