Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

  • Định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp sản xuất tinh bột mì, thương mại, dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam;
  • Tiên phong kiến tạo những giá trị phát triển bền vững;
  • Phát huy, sáng tạo các giá trị gia tăng trong sản phẩm; phát triển chất lượng sản phẩm Việt Nam vươn tầm thế giới;

SỨ MỆNH

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất;
  • Kiến tạo giá trị cuộc sống của người dân bằng lương tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;
  • Đầu tư và phát triển cơ hội việc làm, nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động, thu hút thêm nhiều nguồn nhân lực giỏi về tỉnh nhà;

TRIẾT LÝ KINH DOANH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẠO ĐỨC

Đảm bảo UY TÍN và đề cao tính TRUNG THỰC trong ứng xử và giao dịch với đối tác kinh doanh và người tiêu dùng.

AN TOÀN

Đem lại sự AN TOÀN tuyệt đối trong môi trường làm việc cho toàn thể nhân viên và quan hệ kinh doanh với đối tác.

CHẤT LƯỢNG

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

SÁNG TẠO

Nỗ lực SÁNG TẠO để kiện toàn trong sản xuất, trong các giải pháp kinh doanh và liên kết với các đối tác để cùng phát triển.