Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

  • Định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp sản xuất tinh bột mì, thương mại, dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam;
  • Tiên phong kiến tạo những giá trị phát triển bền vững;
  • Phát huy, sáng tạo các giá trị gia tăng trong sản phẩm; phát triển chất lượng sản phẩm Việt Nam vươn tầm thế giới;

SỨ MỆNH

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất;
  • Kiến tạo giá trị cuộc sống của người dân bằng lương tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;
  • Đầu tư và phát triển cơ hội việc làm, nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động, thu hút thêm nhiều nguồn nhân lực giỏi về tỉnh nhà;

TRIẾT LÝ KINH DOANH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẠO ĐỨC

Trong tất cả các hoạt động của Tổng Công ty đều phải được dựa trên nền tảng giá trị ĐẠO ĐỨC.

AN TOÀN

Phải đảm bảo AN TOÀN tuyệt đối cho con người, tài chính và môi trường.

CHẤT LƯỢNG
Luôn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có CHẤT LƯỢNG tốt nhất cho người tiêu dùng.
SÁNG TẠO

Phải đổi mới, SÁNG TẠO liên tục trong tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ Y tế, Dịch vụ Giải trí – Lưu trú.