Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

 • Định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp sản xuất tinh bột mì, thương mại, dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam;
 • Tiên phong kiến tạo những giá trị phát triển bền vững;
 • Phát huy, sáng tạo các giá trị gia tăng trong sản phẩm; phát triển chất lượng sản phẩm Việt Nam vươn tầm thế giới;

SỨ MỆNH

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất;
 • Kiến tạo giá trị cuộc sống của người dân bằng lương tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;
 • Đầu tư và phát triển cơ hội việc làm, nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động, thu hút thêm nhiều nguồn nhân lực giỏi về tỉnh nhà;

TRIẾT LÝ KINH DOANH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẠO ĐỨC

Trong tất cả các hoạt động của Tổng Công ty đều phải được dựa trên nền tảng giá trị ĐẠO ĐỨC.

 • Đối với pháp luật: triệt để vận hành và ứng xử kinh doanh trên tinh thần thượng tôn pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 • Đối với sản phẩm, dịch vụ: đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng; không vì cắt giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận hay cạnh tranh đối thủ mà hạ thấp chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu Hùng Duy; tuyệt đối không có các hành vi gian lận, gian dối, vi phạm trong sản xuất và ứng xử kinh doanh, bán hàng.
 • Đối với khách hàng, đối tác: trung thực, tôn trọng, tạo lòng tin với khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, uy tín và trách nhiệm; không vì việc hạ thấp giá thành để hạ thấp chất lượng; không dùng các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh.
 • Đối với cán bộ, nhân viên: mỗi nhân viên Hùng Duy chú trọng tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong tất cả các công việc từ nhỏ đến lớn.Thẳng thắn và trung thực, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh.
AN TOÀN

Phải đảm bảo AN TOÀN tuyệt đối cho con người, tài chính và môi trường.

 • Đối với sản phẩm, dịch vụ: luôn giữ nguyên tắc – đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình sản xuất và kinh doanh; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn trong chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng.
 • Đối với khách hàng, đối tác: khẳng định bằng an toàn trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng sự tin tưởng trong khách hàng khi nhắc đến thương hiệu Hùng Duy.
 • Đối với cán bộ, nhân viên: cải thiện và xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, đảm bảo an toàn sức khỏe và tinh thần làm việc tích cực cho cán bộ nhân viên, nâng cao năng suất làm việc.
CHẤT LƯỢNG
Luôn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có CHẤT LƯỢNG tốt nhất cho người tiêu dùng.
 • Đối với sản phẩm, dịch vụ: 
– Thành công của Hùng Duy ngày hôm nay được khởi đầu bởi lời răn dạy từ cha ông cho nền tảng “Thành nhân” mà mỗi thành viên trong gia đình phải nằm lòng và tuân thủ:
“Nhất sự thất tín, vạn sự bất tin.”

– Quản trị chất lượng tốt đi đôi với chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao là cơ sở tạo ra “cam kết khác biệt” cho sự phát triển lâu dài, bền vững thương hiệu Hùng Duy. 

 • Đối với khách hàng, đối tác: chất lượng không chỉ ở sản phẩm mà còn bao gồm cả dịch vụ đi kèm, thái độ phục vụ, hình ảnh nhân viên – con người. Hùng Duy mong muốn mang lại chất lượng trong từng giao dịch với đối tác và trong từng sản phẩm, dịch vụ với khách hàng. 
 • Đối với cán bộ, nhân viên: tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi cá nhân; luôn nỗ lực để mang đến chất lượng cao nhất ở mỗi công việc, mỗi bước xử lý, mỗi phòng ban, đơn vị,… mới có thể tạo nên chất lượng sản phẩm – dịch vụ đồng nhất. Trước mỗi công tác, cần phải phân tích và quản trị được rủi ro. Làm việc cần có kế hoạch – chuẩn bị – thống nhất.
SÁNG TẠO

Phải đổi mới, SÁNG TẠO liên tục trong tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ Y tế, Dịch vụ Giải trí – Lưu trú.

SÁNG TẠO không chỉ là tạo cái mới mà còn là làm mới cái cũ.”

 • Đối với sản phẩm, dịch vụ: không ngừng cải tiến, đổi mới để phù hợp thị trường và nhu cầu khách hàng.
 • Đối với khách hàng, đối tác: không ngừng quan sát, tìm hiểu các vấn đề mà khách hàng, đối tác góp ý xây dựng; cải thiện để tìm giải pháp hoàn thiện hơn.
 • Đối với cán bộ, nhân viên: cải tiến phương pháp làm việc, tìm kiếm và đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện quy trình, không ngừng nâng cao hiệu suất lao động, tiết giảm lãng phí thời gian, nguồn lực, chi phí.