LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

SALES HOTLINE

  • Nội địa: +84 913 320 365
  • Xuất khẩu: +84 909 917 141

PHÒNG KINH DOANH

Ông Lê Hữu Hùng – Chủ tịch HĐTV & Phó Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam
ĐT: +84 913 730 365 | Email: lehung@hungduy.com

XUẤT KHẨU – Thị trường Trung Quốc

Bà Nguyễn Thị Thu Trang
ĐT: +84 913 107 585 | Email: giangntt@hungduy.vn

Bà Nguyễn Thu Thảo
ĐT: +84 918 280 568 | Email: thuthao@hungduy.vn

XUẤT KHẨU – Các nước khác

Ông Michael Y.Yoong
ĐT: +84 916 611 369 | Email: michael.yoong@hungduy.com

NỘI ĐỊA

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa
ĐT: +84 945 816 070 | Email: nghianh@hungduy.vn

HỆ THỐNG CÁC NHÀ MÁY

NHÀ MÁY SỐ 5 - THANH THANH XUÂN