Công Ty Hùng Duy Được Vinh Danh Trong “Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững” Năm 2019

Ngày 26/11/2019, ông Lê Hữu Hùng – Chủ tịch HĐTV Công ty Hùng Duy tham gia buổi lễ công bố & trao giải thưởng Doanh nghiệp bền vững năm 2019 – tổ chức tại Hà Nội. Công ty Hùng Duy vinh dự nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2019.

Cam kết chất lượng sản phẩm, chú trọng quan hệ xã hội, phát triển cộng đồng, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ,… góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững luôn là định hướng của công ty Hùng Duy. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của công ty trong quá trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế.

ÔNG LÊ HỮU HÙNG – CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY HÙNG DUY NHẬN GIẢI DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2019
P. THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM & CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY HÙNG DUY CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2019


Để lại bình luận